zakazky
Podnebí Tisk článku  

Podnebí je v Pěčíně spíše horské, náleží do klimatické oblasti "mírně teplá - MT2". Vyšší polohy jsou vystaveny působení zejména západních větrů, při letních bouřkách se porjevují silné větry jihovýchodních i Z směrů. Častý je přepadavý vítr "Polák" z Orlických hor. Pro chladná, sevřená údolí Zdobnice a Pěčínského potoka jsou charakteristické inverzní jevy.

Na Poláka i tehdejší podnebí se ostatně můžeme zeptat i pana učitele Krčmáře:

Několikráte za rok, zvláště v zimě, dostavuje se divoký vítr polák (vane od SV, z Polska), který způsobí zhusta mnoho škod stromoví, příbytkům i zvěři. Tak r. 1909 natropil v naších lesích škody nejméně za 20.000 K, otrhal střechy, zničil četná hnízda v lesích, zahradách i na poli.

Silnější deště odnášejí lehčí prst do potoků i do řek, ponechávajíce na prudších svazích jen štěrk a kamení. To děje se zvláště z jara, kdy nastane prudké tání sněhu a voda nemůže vsáknouti do země. Žene se ve velikých spoustách, vniká do stavení, zaplavuje údolí a vše ničí.

Veliká povodeň postihla obec na př. r. 1713, kdy odplaven byl i mlýn na Zdobnici. V novější době postihla obec r. 1902 povodeň a krupobití, r. 1903 průtrž mračen, r. 1907 průtrž mračen v Orlických horách byla příčinou nebývalého stoupnutí vody ve Zdobnici. Proti tomu opět r. 1904 a 1908 panovalo takové sucho, že potoky vyschly, ryby a raci nadobro vyhynuli. R. 1929 řádily zde opravdu sibiřské, téměř 40° mrazy, které zničily na sta ovocných stromů, zvláště třešní a švestek.

Pravé jaro začíná teprve v druhé polovině května a leckdy se stává, že květy ovocných stromů jsou pozdními mrazy z větší části zničeny. Jarní obdělávání půdy se tím často velice prodlužuje. Podzimní mrazy přicházejí někdy jíž koncem září a stává se, že brambory a ovsy se zachumelí dříve, než mohou být sklizeny. Ovocnému stromoví následkem nepříznivé přírody se u nás valně nedaří.

Území patří do mírně teplé oblasti MT2, pro kterou jsou charakteristické následující údaje: 

Počet letních dnů 20-30
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140-160
Počet mrazových dnů 110-130
Počet ledových dnů 40-50
Průměrná teplota v lednu -3 až -4 °C
Průměrná teplota v červenci 16 až 17 °C
Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 °C
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 °C
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450-500 mm
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 80-100
Počet dnů zamračených 150-160
Počet dnů jasných 40-50
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v roce 81%
Maximální relativní vlhkost vzduchu v prosinci 90%
Maximální relativní vlhkost vzduchu v květnu 73%

15.02.2019
   Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčín

13.02.2019
   Informace finančního úřadu

11.02.2019
   Změna provozní doby ve zdravotní středisku ve Slatině nad Zdobnicí

07.02.2019
   Návrh rozpočtu ZŠ Pěčín na rok 2019

07.02.2019
   Návrh rozpočtu obce Pěčín na rok 2019

07.02.2019
   Návrh střednědového výhledu rozpočtu obce Pěčín na rok 2020-2022

29.01.2019
   Český statistický úřad bude v Pěčíně provádět šetření ve vybraných domácnostech o životních podmínkách

07.01.2019
   Změna otevírací doby v obchodu Hruška v Pěčíně

© www.pecin.cz a TH SOFT 2019  
created by Jiří Trojan 05/2010