zakazky
ZTV pro 4 RD, Pěčín Tisk článku  

 

  1. výzva (Dokument Vyzva_ZTV.pdf)
  2. krycí list nabídky (Dokument kryci-list.doc
  3. čestné prohlášení (Dokument priloha-2-ZD-kvalifikace.docx)
  4. seznam subdodavatelů (Dokument priloha-3-ZD-Seznam.docx)
  5. návrh smlouvy o dílo (Dokument priloha-4-ZD-navrh-smlouvy.docx)
  6. rozpočet – zadání (Dokument 17028-ZTV-zadani.xlsx)
  7. vysvětlení zadávací dokumentace – odpověď na dotazy – prodloužení termínu pro podání nabídek (Dokument vysvetleni.pdf)
  8. smlouva o dílo (smlouva)

Kompletní dokumentace v přílohách

 

Vyvěšeno: 13.12.2019

 

21.10.2020
   Přerušení dodávky pitné vody

20.10.2020
   Změna provozní doby na poště v Pěčíně

20.10.2020
   Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZUR KHK

20.10.2020
   Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

20.10.2020
   Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Pěčín

20.10.2020
   Veřejná vyhláška

© www.pecin.cz a TH SOFT 2020  
created by Jiří Trojan 05/2010