zakazky
Zastupitelstvo obce Tisk článku  

 

Miroslav Petr - starosta obce

Bc. David Jedlička - místostarosta

Miroslav Čámský

Ing. Petr Janovec

Ludmila Vašatová

Petr Prouza

Jaroslav Bergman

26.06.2020
   Dovolená ve zdravotním středisku ve Slatině nad Zdobnicí

25.06.2020
   Zveřejnění záměru prodat pozemek 4657

25.06.2020
   Zvěřejnění záměru zřídit VB - vodovod k čp. 182 a 92

25.06.2020
   Zvěřejnění záměru prodat,směnit, darovat pozemek 57/22

18.06.2020
   Dražební vyhláška

11.06.2020
   Projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kunvald

© www.pecin.cz a TH SOFT 2020  
created by Jiří Trojan 05/2010