Vyhláška o shomažďování, odvozu a likvidaci tuhého komunálního odpadu 2012

 

Celé znění naleznete v příloze:

 

Vyvěšeno: 11.12.2012

Svěšeno:


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.pecin.cz 11. 4. 2021, 02:13