Obecně závazné vyhlášky

Poplatek ze vstupného:

Poplatek z pobytu:

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Poplatek ze psů:

Poplatek za odpady:

 

Vyvěšeno: 21.11.2019

Sejmuto:  9.12.2019


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.pecin.cz 12. 12. 2019, 23:06