Zastupitelstvo obce

 

Miroslav Petr - starosta obce

Bc. David Jedlička - místostarosta

Miroslav Čámský

Ing. Petr Janovec

Ludmila Vašatová

Petr Prouza

Jaroslav Bergman


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.pecin.cz 23. 7. 2019, 13:34