Aktuality

 Zubní pohotovost  

img_xls.pngZubni_pohotovost_20244.xlsx    

 Změna ohlašování odstávek ČEZ

 img_pdf.png Změna ohlašování odstávek ČEZ

 

Evidence skutečných majitelů - nabytí účinnosti zákona  č. 37/2021 Sb.

Jako jedna z podmínek pro možnost získat řadu dotací z veřejných rozpočtů je nově stanovena povinnost žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (viz. např. nové znění ustanovení §10a odst. 3f) bod 2 zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

img_doc.png Evidence%20skute%C4%8Dn%C3%BDch%20majitel%C5%AF.docx

Ceník vodného a stočného

img_pdf.png   Cenik_vodneho_2024.pdf