Cenové nabídky a poptávky

Poptávky - Nabídky
(stavební práce do 500 000,-Kč, dodávky a služby do 200.000,- Kč bez DPH

2024

Zajištění kapacity vtokové části vodního toku

Vyzva_potok_222.pdf

 

Oprava stožáru na hadice u požární zbrojnice

img_pdf.png Vyzva_stozar.pdf  
img_pdf.png Osloveni_uchazeci_stozar.pdf 
img_pdf.png Seznam_nabidek_stozar.pdf   
img_pdf.png Oznameni_o_prideleni_zakazky_stozar.pdf   
img_pdf.pngSmlouva_Kerson.pdf

 

Projektová dokumentace-požární nádrž

img_pdf.png Vyzva_poz.nadrz.pdf  
img_pdf.png Seznam_nabidek_poz.nadrz.pdf   
img_pdf.pngSmlouva_poz.nadrz.pdf

 

2023

 Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

img_doc.png Vyzva_TDS_BOZP_has.doc 
img_doc.png Kryci_list_nabidky_TDS_has.doc 
img_doc.png Cestne_prohlaseni_TDS_has..doc 
img_doc.png Prikazni_smlouva_TDS_BOZP_has.doc 
img_pdf.png Protokol_otevirani_obalek.pdf 
img_pdf.png Seznam_nabidek.pdf 
img_pdf.pngOznameni_o_prideleni_zakazky.pdf  
img_pdf.pngPrikazni_smlouva.pdf

Bleskosvod čp. 147

img_pdf.png Vyzva_147.pdf
img_pdf.png Projekt_147.pdf
img_xls.png Vykaz_vymer_147.xlsx
img_pdf.png
  Skutecne_uhrazena_cena_147.pdf

Výměna osvětlovacích těles

img_pdf.pngVyzva_VO.pdf 
img_pdf.png Skutecne_uhrazena_cena_VO.pdf

 

2022

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace - chodník II/319

img_pdf.png Vyzva.pdf

img_pdf.png Smlouva(1).pdf

 

ČOV Pěčín-výměna aerační folie

img_pdf.pngRekonstrukce_aer.folie.pdf
img_pdf.pngSmlouva_aer.folie.pdf
img_pdf.pngDodatek_smlouvy_aer.folie.pdf

img_pdf.pngSkutecna_cena_aer.folie.pdf

ČOV Pěčín-výměna řídícího systému

img_pdf.pngVyzva_ridici_system.pdf
img_pdf.pngSmlouva_ridici_system.pdf
img_pdf.pngSkutecna_cena_ridici_system.pd

 

 

Plot - škola

img_pdf.png Vyzva_plot.pdf

img_pdf.png Smlouva.pdf 

img_pdf.png Prohlaseni_o_cene.pdf

 

 

2021

Poptávky - Nabídky
(stavební práce do 500 000,-Kč, dodávky a služby do 200.000,- Kč bez DPH)

Oprava schodiště před kostelem sv. Jana Křtitele Pěčín

img_pdf.pngVyzva_schody.pdf
img_xls.pngKalkulace.xlsx
img_pdf.pngSmlouva_o_dilo.pdf
img_pdf.pngProhlaseni_o_skutecne_cene.pdf

 

2020

Poptávky - Nabídky
(stavební práce do 500 000,-Kč, dodávky a služby do 200.000,- Kč bez DPH)

Sídelní zeleň
img_pdf.png vyzva_k_podani_nabidek__zhotovitele_Revitalizace_sidelni_zelene_Pecin.doc
img_doc.png Kryci_list(1).doc
img_doc.png 2.cestne.prohlaseni.doc
img_doc.png SMLOUVA_O_DILO.docx
img_pdf.png Smlouva_Fleglovi.pdf
img_pdf.png Logo.pdf (Prohlášení o skutečně uhrazené ceně bude zveřejněno až po ukončení projektu v roce 2023)

 

Zpracování žádosti o dotaci na akci Pěčín - ČOV pro ZŠ a MŠ a zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla
img_pdf.png Dorucene_nabidky.pdf
img_doc.png Osloveni_uchazeci.doc
img_doc.png Oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.doc
img_doc.png Protokol_o_otevirani_nabidek.doc
img_doc.png Vyzva_k_podani_nabidek_.doc
img_pdf.png Smlouva.pdf 
img_pdf.png Skutecne_uhrazena_cena.pdf