Výbory obce

Finanční výbor:

předseda: Ing. Petr Janovec

členové: Petr Prouza, Hana Vedralová

Kontrolní výbor :

předseda: Ludmila Vašatová

členové: Miroslav Čámský, Jaroslav Bergman