Výbory obce

Finanční výbor:

předseda: Ing. Petr Janovec

členové: Petr Prouza, Zdeněk Kollár

Kontrolní výbor :

předseda: Miroslav Čámský

členové: Radka Hirková, Jaroslav Bergman