Formuláře ke stažení

 Žádost o individuální dotaci spolkům (formulář žádosti o individuální dotaci spolkům, který je nutno podat na obecní úřad v Pěčíně do 20.2. daného roku)
 Žádost o povolení pokácení stromů
 Žádost o úlevu na úhradu za odvoz odpadů
 Žádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního